El desenvolupament tècnic de la humanitat ha portat alhora efectes negatius sobre el medi ambient i les persones, com per exemple , la contaminació electromagnètica, els raigs ultraviolats, l’augment dels valors d’ozó… Els efectes positius de la fibra de turba contraresten aquests fenòmens nocius amb efectes protectors i revitalitzadors.

Teixits de seda – turba i les seves propietats

 

Les fibres de turba es refinen d’una manera alquímica molt especial, mitjançant processos rítmics, amb l’ajuda de substàncies vegetals i minerals, estimulant i enfortint les  propietats positives de les fibres de turba. Els teixits de seda ecològica i pacífica es mantenen en aquests bany de turba transferint-se aquestes propietat, com un remei homeopàtic, a la seda. Aquesta energia s’emmagatzema en els teixits i aquests  l’alliberen fàcilment en la persona.

Aquests teixits fets de seda-turba sumen les propietats de la seda i de la turba: La seda té una relació molt important amb la llum, i la turba amb les profunditats de la terra.

D’aquesta forma els teixits de seda-turba actuen en l’home augmentat la seva polaritat.

Els efectes positius del tractament amb turba contraresten els efectes negatius de les radiacions. Aquesta energia s’enmagatzema en els texits i s’allibera a la persona protegint-la i revitalitzant-la.
almamater.cat